Innmelding

Medlemskap i NLM Hamarkirken

Personer med tilhørighet i NLM Hamarkirken kan bli medlemmer dersom de:

  • er døpt med kristen dåp i Den treenige Guds navn
  • bekjenner seg til den kristne tro
  • gir sin tilslutning til forsamlingens lover.

Medlemmer blir ført inn i medlemsregisteret. Medlemskapet løper til det blir sagt opp eller til man ikke lenger har tilhørighet til forsamlingen. Barn kan være medlemmer dersom minst en av de foresatte melder barnet inn.

NLM Hamarkirken er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt i forhold til eventuelt hvilket trossamfunn de ønsker å tilhøre. Vi anbefaler medlemskap i NLM Trossamfunn. Mange av våre medlemmer er medlemmer i Den norske kirke.

Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett på årsmøtet. Medlemskap gir også valgbarhet til styret. Styret har ansvar for at medlemslistene er oppdatert før årsmøtet.

Vil du bli medlem?

Hvis du kjenner tilhørighet til NLM Hamarkirken, og møter de andre kriteriene, er du velkommen til å bli medlem. Fyll ut innmeldingsskjemaet og meld deg inn elektronisk. 
 Kontakt

Post- og besøksadresse: 
NLM Hamarkirken, Stormyrvegen 11, 2315 Hamar

post[a]nlmhamar.no

Pastor / forsamlingsleder:
Ole Kristian Sameien. M: 40403156. 

Søk på nettsiden
Powered by Cornerstone